Αίτηση για κανονική άδεια  wordsmall

 

Αίτηση για αναρρωτική άδεια με υπεύθυνη δήλωση  wordsmall

 

Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599  wordsmall  pdf small

 

Άιτηση για αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση ιατρού  wordsmall


Αίτηση για άδεια κύησης  wordsmall


Αίτηση για άδεια λοχείας  wordsmall


Αίτηση για συνδικαλιστική άδεια wordsmall