Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,  

             Σας ενημερώνω πως στη Διεύθυνση ΠΕ Ξάνθης ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τοποθετήσεις και αποσπάσεις ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ξάνθης, για τους εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, εκείνους που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες εντός του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης και σε εκείνους που επιθυμούν να αποσπαστούν από Μειονοτικά Σχολεία του Νομού Ξάνθης σε σχολεία του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης.

Τα ακριβή λειτουργικά κενά θα υπολογιστούν μετά τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, αφού καθοριστεί η λειτουργικότητα των Σχολικών Μονάδων και η ανάγκη τους σε εκπαιδευτικό προσωπικό, οι απουσίες λόγω μακροχρόνιων αδειών και οριστικοποιηθούν οι συντάξεις .

                Η προθεσμία ορίστηκε έως και τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011 και οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι μπορούν να δηλώσουν όσα σχολεία επιθυμούν χωρίς αριθμητικό περιορισμό.

                Αφού γίνουν οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν επίσης να υποβάλλουν δηλώσεις τοποθέτησης.

                Επισημαίνω ότι η διαδικασία των αποσπάσεων – τοποθετήσεων θα γίνει με τη μοριοδότηση που αναφέρεται στην με αριθ. 67353/Δ2/15-6-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

                Η σειρά που θα ακολουθηθεί είναι η εξής:

Πρώτα θα τοποθετηθούν οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που προέκυψαν κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, λόγω των συγχωνεύσεων, και όσοι εκπαιδευτικοί προκύψουν λειτουργικά υπεράριθμοι. Η σύγκριση θα γίνει σύμφωνα με τον αριθμό μονάδων μετάθεσης και θα επιλέξουν από λειτουργικά κενά που θα τους έχουν γνωστοποιηθεί.

Στη συνέχεια θα γίνει η τοποθέτηση των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΠΕ, όσων είναι στη διάθεση και όσων ζητούν απόσπαση σε άλλη σχολική μονάδα, συγκρινόμενων όλων αυτών μεταξύ τους και σύμφωνα με τα μόρια που αναφέρονται στην παραπάνω εγκύκλιο.

Δυστυχώς, συνάδελφοί μου, ακόμη και λίγες μέρες πριν από το άνοιγμα των σχολείων, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε μέσα σε ένα θολό τοπίο όπου:

οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ δεν έχουν ακόμη γίνει,

οι μεταθέσεις στα μειονοτικά σχολεία ακόμη γίνονται και

η αβεβαιότητα των συναδέλφων ολοένα και επιτείνεται.

 

       Συναδελφικά

                                                                                     Παπαδάκης Φάνης