Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,  

 

            Όσοι ενδιαφέρονται :

Α) να μετατεθούν σε άλλο ΠΥΣΠΕ

Β) να μετατεθούν σε σχολικές μονάδες εντός ΠΥΣΠΕ

Γ) να τοποθετηθούν οριστικά εντός ΠΥΣΠΕ (για όσους είναι στη διάθεση)

Δ) να μετατεθούν σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής

θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση μετάθεσης έως τις 30/11/2011.

 

            Οι αιτήσεις αφού συμπληρωθούν θα υποβληθούν υπογεγραμμένες στη Δ/νση ΠΕ της οργανικής σας θέσης. Όσοι συνάδελφοι την αποστείλουν ταχυδρομικά στη Δ/νση της οργανικής τους, καλό είναι να έχουν απόδειξη παραλαβής για τυχόν απώλεια.

             Μόλις γίνει ο έλεγχος από τα γραφεία εκπαίδευσης και η ηλεκτρονική καταχώρηση των αιτήσεων θα πρέπει οπωσδήποτε να σας αποστείλουν ή να σας καλέσουν να παραλάβετε αντίγραφο της ηλεκτρονικά καταχωρισμένης αίτησής σας. Θα πρέπει να κάνετε λεπτομερή έλεγχο, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη.

 

            Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν:

  • όσοι συνάδελφοι έχουν υπηρετήσει την οργανική τους για ένα (1) έτος (αφορά όσους μετατέθηκαν εντός ή εκτός ΠΥΣΠΕ μέχρι και το σχολικό έτος 2009-10) και
  • όσοι συνάδελφοι έχουν υπηρετήσει την οργανική τους για δύο (2) έτη (αφορά όσους έχουν μετατεθεί εντός ή εκτός ΠΥΣΠΕ από το σχολικό έτος 2010-11 και μετά).

 

  • Ο χρόνος υπηρέτησης στη διάθεση του ΠΥΠΕ θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική θέση.
  • Δεν απαιτείται να έχουν υπηρετήσει την οργανική τους θέση όσοι συνάδελφοι υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης
  • Δεν απαιτείται να έχουν υπηρετήσει την οργανική τους θέση όσοι συνάδελφοι ζητούν μετάθεση σε ΣΜΕΑΕ.

 

            Οι αιτήσεις μετάθεσης θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (οικογενειακή κατάσταση, εντοπιότητα, συνυπηρέτηση, βεβαίωση σπουδών παιδιών, λόγοι υγείας για τις ειδικές κατηγορίες). Αν δεν προσκομίσετε πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας, τα γραφεία υποχρεούνται να κάνουν αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

 

            Όσοι συνάδελφοι θα υποβάλουν αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ δεν θα δηλώσουν προτιμήσεις για συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Αυτό θα γίνει εντός του 2012 και μετά από την ανακοίνωση των μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

            Όποιος συνάδελφος δεν υποβάλει αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ μέχρι 30/11, τότε δεν θα έχει δικαίωμα να υποβάλει δήλωση προτίμησης για Σχολικές Μονάδες εντός ΠΥΣΠΕ, όταν αυτές θα πραγματοποιηθούν.

 

            Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και άρα δεν ισχύει η προθεσμία που ισχύει για τις άλλες κατηγορίες μεταθέσεων.

 

            Για οποιαδήποτε πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

 

 Συναδελφικά

Παπαδάκης Φάνης