Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,  

               

Ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα της Δ/νσης ΠΕ Ξάνθης (http://dipe.xan.sch.gr) ο πίνακας κατάταξης των υπηρετούντων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης στους Νέους Βαθμούς.

Τα πεδία του πίνακα που πρέπει να προσέξουμε είναι τα εξής:

  1. 1)ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ: Είναι η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία που έχουμε πριν το διορισμό μας.
  2. 2)ΒΑΘΜΟΣ: Η κατάταξη στο Βαθμό μας γίνεται με την πρόσθεση της παραπάνω αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας και της υπηρεσίας που έχουμε από την ημερομηνία του ΦΕΚ διορισμού μέχρι και 30/10/2011.
  3. 3)ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ: Είναι ο χρόνος που πλεονάζει αφού αφαιρέσουμε τον χρόνο που απαιτείται για να εισαχθούμε σε έναν βαθμό. Αυτός ο χρόνος θα προσδιορίσει το ΜΚ που θα πάρουμε στον βαθμό που έχουμε εισαχθεί.

[Στο προηγούμενο ενημερωτικό μου σημείωμα υπήρχε αναλυτικός πίνακας των ετών που χρειάζεται για να εισαχθούμε στον ανάλογο βαθμό και μπορείτε να τον βρείτε στο fanispapadakis.blogspot.com]

Αφού γίνει λεπτομερής έλεγχος και υπολογισμός της υπηρεσίας μας και του βαθμού που κατατασσόμαστε, σε περίπτωση τυχόν αντιρρήσεων θα πρέπει να κατατεθεί γραπτή δήλωση στη Δ/νση ΠΕ Ξάνθης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

 

Συναδελφικά

Παπαδάκης Φάνης