Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,  

 Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/17589/0022/29-2-12 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων» προβλέπονται τα εξής:

 1)Στο άρθρο 1 αναφέρεται ότι οι αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές που προέκυψαν λόγω της εφαρμογής του Νέου Μισθολογίου, παρακρατούνται ισόποσα από τη μισθοδοσία από το μήνα Απρίλιο μέχρι και το μήνα Ιούνιο 2012.

 Το γεγονός αυτό θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους πενιχρούς μισθούς που παίρνουμε και θα τινάξει στον αέρα την όποια προσπάθεια προγραμματισμού προσπαθούμε να κάνουμε.

 2)Στο άρθρο 3 ρυθμίζεται ο τρόπος μισθοδοσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Οι αναπληρωτές συνάδελφοι δεν θα κατατάσσονται βαθμολογικά, αλλά μόνο μισθολογικά με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους. Ανεξάρτητα από την προϋπηρεσία που έχουν οι συνάδελφοι αναπληρωτές λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη χρόνος μέχρι επτά (7) έτη, ακόμη και εάν έχουν μεγαλύτερη προϋπηρεσία.

3)Μία τελευταία αλλαγή αφορά τον τρόπο υπολογισμού των κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ και οι οποίες θα γίνονται κάθε μήνα σύμφωνα με τον τύπο (Βασικός+θέσης) x 4% + (επιδόματα x 1%) + 5,63 των αποδοχών του Νέου Μισθολογίου και δεν θα γίνονται επί των αποδοχών που λαμβάναμε στις 31/10/2011, όπως γνωρίζαμε.

Αυτή η αλλαγή θα επιβαρύνει περισσότερο τους συναδέλφους των μεγαλυτέρων βαθμών ( Γ & Β) και αυτούς που παίρνουν μεγαλύτερα επιδόματα θέσης.

 

       Συναδελφικά

                                                                          Παπαδάκης Φάνης