Σας ενημερώνουμε ότι το ηλεκτρονικό Συστήμα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι και τις 31-01-2017

Για τη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού ΠΕ

Τμήμα Γ΄