Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ                                    

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

1

ΜΠΑΛΕΣΤΡΑΒΟΥ

ΑΡΓΥΡΩ

ΔΙΑΘΕΣΗ

Μ/ΚΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ

18,58

2

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ

Μ/ΚΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

23,00