ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΩΡΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΚΟΝΔΕΛΙΔΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ

9Ο ΞΑΝΘΗΣ

18Ο ΞΑΝΘΗΣ

Δ.ΣΧ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

12

7

4

ΚΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ

6Ο ΞΑΝΘΗΣ

14Ο ΞΑΝΘΗΣ

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

16

4

2

ΜΑΝΑΝΑ

ΜΑΡΙΑ

Δ.ΣΧ. ΑΒΔΗΡΩΝ

20Ο ΞΑΝΘΗΣ

15Ο ΞΑΝΘΗΣ

6

12

5

ΜΠΛΕΤΣΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

11Ο ΞΑΝΘΗΣ

7Ο ΞΑΝΘΗΣ

Δ.ΣΧ. ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ

6

11

6

ΜΥΡΙΣΙΔΗΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ

2Ο ΞΑΝΘΗΣ

Δ.ΣΧ. ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ

14

8

ΜΑΝΟΥΣΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

5Ο ΞΑΝΘΗΣ

8Ο ΞΑΝΘΗΣ

15

6