Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ

1

ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗ

ΕΙΡΗΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕ70

Β

282

97,503

2

ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΟΥ

ΞΑΝΘΗ

ΠΕ70

Β

386

91,3

3

ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΠΕ70

Β

473

89,767

4

ΜΕΧΜΕΤ

ΣΟΥΧΑ

ΠΕ70

Β

548

86,767

5

ΡΕΤΖΕΠ ΟΓΛΟΥ

ΦΕΡΝΤΑ

ΠΕ70

Β

557

86,481

6

ΛΕΟΝΤΗ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ70

Β

582

85,2

7

ΤΣΑΚΑΛΟΥ

ΧΑΪΔΩ

ΠΕ70

Β

595

84,858

8

ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΠΕ70

Β

664

82,8

9

ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΠΕ70

Β

741

82,067

10

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΕ70

Β

789

81,6


Aπό το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται 211 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009805 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 12 έως και την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017.

Ο πίνακας των ονομάτων σε μορφή XLS

  • ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΖΕΠ

idrisi-zep_0002

idrisi-zep_0003