Α) ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΩΡΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

1Ο ΞΑΝΘΗΣ

2Ο ΞΑΝΘΗΣ

3Ο ΞΑΝΘΗΣ

5Ο ΞΑΝΘΗΣ

9Ο ΞΑΝΘΗΣ

18Ο ΞΑΝΘΗΣ

Δ.ΣΧ. ΕΡΑΣΜΙΟΥ

2

9

2

2

4

2

2

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΛΕΑΝΑ

13Ο ΞΑΝΘΗΣ

4Ο ΞΑΝΘΗΣ

6Ο ΞΑΝΘΗΣ

12Ο ΞΑΝΘΗΣ

14Ο ΞΑΝΘΗΣ

17Ο ΞΑΝΘΗΣ

Δ.ΣΧ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

9

4

2

2

2

2

2