ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΑΒΕΡΚΙΑΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ

15Ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(18 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΜΥΚΗΣ

 (4 ΩΡΕΣ)-1 ΗΜΕΡΑ

 

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΣΕΛΕΡΟΥ

(18 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ  Δ.ΣΧ.ΜΥΚΗΣ

(4 ΩΡΕΣ) -1 ΗΜΕΡΑ

 

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΓΙΑΔΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

(12 ΩΡΕΣ)

Δ.ΣΧ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

(11 ΩΡΕΣ)-

2 ΗΜΕΡΕΣ

 

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΦΙΛΙΩΝ

(12 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

(1 ΩΡΑ) -1 ΗΜΕΡΑ

Δ.ΣΧ. ΕΞΟΧΗΣ

(3 ΩΡΕΣ) -1 ΗΜΕΡΑ

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. Μ.ΟΡΦΑΝΟΥ

(6 ΩΡΕΣ)- 2 ΗΜΕΡΕΣ

 

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΔΑΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

8Ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(4 ΩΡΕΣ)

1Ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(3 ΩΡΕΣ)

13Ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(13 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ 1Ο

(2 ΞΑΝΘΗΣ)

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΧΡΥΣΑΣ

(12 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΚΥΡΝΟΥ

(8 ΩΡΕΣ) –

2 ΗΜΕΡΕΣ

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. Μ.ΟΡΦΑΝΟΥ

(2 ΩΡΕΣ) -2 ΗΜΕΡΕΣ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΚΑΜΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΓΛΑΥΚΗΣ  (16 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ 1Ο

(3 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ

(3 ΩΡΕΣ) -1 ΗΜΕΡΑ

 

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δ.ΣΧ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

(16 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ 1Ο  

(5 ΩΡΕΣ)

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ

Δ.ΣΧ. ΤΟΞΟΤΩΝ

(16 ΩΡΕΣ)

Δ.ΣΧ. Ν.ΟΛΒΙΟΥ

(3 ΩΡΕΣ) -1 ΗΜΕΡΑ

Δ.ΣΧ. ΑΒΑΤΟΥ

(3 ΩΡΕΣ) -1 ΗΜΕΡΑ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΚΑΡΚΑΝΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΛΑ

Δ.ΣΧ ΠΕΤΕΙΝΟΥ

(19 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ

(5 ΩΡΕΣ) -1 ΗΜΕΡΑ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δ.ΣΧ. ΑΒΔΗΡΩΝ

(17 ΩΡΕΣ)

Δ.ΣΧ. ΔΕΚΑΡΧΟΥ

(3 ΩΡΕΣ) -1 ΗΜΕΡΑ

Δ.ΣΧ. ΕΥΛΑΛΟΥ

(3 ΩΡΕΣ) -1 ΗΜΕΡΑ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5Ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(16 ΩΡΕΣ)

10Ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(6 ΩΡΕΣ)

 

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

20Ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(11 ΩΡΕΣ)

 

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. Α.ΘΕΡΜΩΝ

(6 ΩΡΕΣ) - 2ΗΜΕΡΕΣ

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΔΗΜΑΡΙΟΥ

(6 ΩΡΕΣ) - 2ΗΜΕΡΕΣ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

9Ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(11 ΩΡΕΣ)

18Ο  Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(10 ΩΡΕΣ)

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΠΑΝΤΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Μ/ΚΟ  Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ 1Ο

(12 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

(9 ΩΡΕΣ) - 2ΗΜΕΡΕΣ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ 2Ο

(8 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΣΟΥΝΙΟΥ

(12 ΩΡΕΣ) –

3 ΗΜΕΡΕΣ

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ 2Ο

(1 ΩΡΑ)

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

11Ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(16 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΜΥΚΗΣ

(6 ΩΡΕΣ) - 2ΗΜΕΡΕΣ

 

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μ/ΚΟ  Δ.ΣΧ. ΣΜΙΝΘΗΣ

(13 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ

(6 ΩΡΕΣ) - 2ΗΜΕΡΕΣ

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ .ΜΥΚΗΣ (2 ΩΡΕΣ) -1 ΗΜΕΡΑ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

Δ.ΣΧ. ΓΕΝΙΣΕΑΣ

(16 ΩΡΕΣ)

Δ.ΣΧ. ΕΞΟΧΗΣ

(5 ΩΡΕΣ) - 2ΗΜΕΡΕΣ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΚΑΜΝΙΑΤΣΟΥ  ΣΟΦΙΑ

7Ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(17 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΩΡΑΙΟΥ

(6 ΩΡΕΣ) - 2ΗΜΕΡΕΣ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

4Ο  Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(6 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. Π.ΚΑΤΡΑΜΙΟΥ

(6 ΩΡΕΣ) - 2ΗΜΕΡΕΣ

 

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΚΑΔΟΣ Π06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ  ΔΡΟΣΟΥΛΑ

4Ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(10 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΜΥΚΗΣ

(7 ΩΡΕΣ) –2ΗΜΕΡΕΣ

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΜΕΛΙΒΟΙΩΝ

(6 ΩΡΕΣ) -2 ΗΜΕΡΕΣ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΒΑΝΔΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΧΡΥΣΑΣ

(12 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ  Δ.ΣΧ.ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ

(8 ΩΡΕΣ)-2 ΗΜΕΡΕΣ

15Ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(1 ΩΡΑ)

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

11Ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(14 ΩΡΕΣ)

Δ.ΣΧ. ΤΟΞΟΤΩΝ

(7 ΩΡΕΣ)-2 ΗΜΕΡΕΣ

 

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

Δ.ΣΧ. ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ

(20 ΩΡΕΣ)

Δ.ΣΧ. ΔΕΚΑΡΧΟΥ

(3 ΩΡΕΣ) -1 ΗΜΕΡΑ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. 1Ο ΞΑΝΘΗΣ

(13 ΩΡΕΣ)

Δ.ΣΧ. Ν.ΟΛΒΙΟΥ

(4 ΩΡΕΣ) -1 ΗΜΕΡΑ

Δ.ΣΧ. ΕΡΑΣΜΙΟΥ

(5 ΩΡΕΣ) -1 ΗΜΕΡΑ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ

Δ.ΣΧ. ΑΒΔΗΡΩΝ

(16 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΓΛΑΥΚΗΣ

(7 ΩΡΕΣ) -2 ΗΜΕΡΕΣ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΚΑΛΟΠΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ 2Ο  (12ΩΡΕΣ)

2Ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(9 ΩΡΕΣ)

 

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΚΑΛΤΑΒΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΗΛΙΟΠΕΤΡΑΣ

(15 6ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΚΕΝΤΗΤΗΣ

(6 ΩΡΕΣ) -2 ΗΜΕΡΕΣ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

6Ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(15 ΩΡΕΣ)

Δ.ΣΧ. ΑΒΑΤΟΥ

(4 ΩΡΕΣ) -1 ΗΜΕΡΑ

Δ.ΣΧ. ΕΥΛΑΛΟΥ

(4 ΩΡΕΣ) -1 ΗΜΕΡΑ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΚΑΡΒΕΛΑ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ

1Ο Δ.ΣΧ ΞΑΝΘΗΣ

(11 ΩΡΕΣ)

15Ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(10 ΩΡΕΣ)

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΘΗ

8Ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(14 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΓΛΑΥΚΗΣ

(9 ΩΡΕΣ) -2 ΗΜΕΡΕΣ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΦΙΛΙΩΝ (12 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. Π.ΚΑΤΡΑΜΙΟΥ

(6 ΩΡΕΣ) -2 ΗΜΕΡΕΣ

10Ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(4 ΩΡΕΣ)

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ

Δ.ΣΧ. ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ

(14 ΩΡΕΣ)

 

Δ.ΣΧ. ΤΟΞΟΤΩΝ

(7 ΩΡΕΣ) -2 ΗΜΕΡΕΣ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΛΟΥΙΖΑ

9Ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(12 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ  Δ.ΣΧ Α.ΘΕΡΜΩΝ

(6 ΩΡΕΣ) -2 ΗΜΕΡΕΣ

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΔΗΜΑΡΙΟΥ

(6 ΩΡΕΣ) -2 ΗΜΕΡΕΣ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

12Ο  Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(10 ΩΡΕΣ)

Δ.ΣΧ ΕΡΑΣΜΙΟΥ

(13 ΩΡΕΣ) –

3 ΗΜΕΡΕΣ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΣΜΙΝΘΗΣ (12 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΜΥΚΗΣ (11 ΩΡΕΣ)-

2 ΗΜΕΡΕΣ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΣΙΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Δ.ΣΧ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ

(14 ΩΡΕΣ)

Δ.ΣΧ. ΕΞΟΧΗΣ

(8 ΩΡΕΣ) -2 ΗΜΕΡΕΣ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Δ.ΣΧ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (14 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ

(4 ΩΡΕΣ) -1 ΗΜΕΡΑ

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΩΡΑΙΟΥ (6 ΩΡΕΣ) -2 ΗΜΕΡΕΣ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΚΥΡΝΟΥ

(6 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΣΟΥΝΙΟΥ

(8 ΩΡΕΣ) -2 ΗΜΕΡΕΣ

Δ.ΣΧ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

(8 ΩΡΕΣ) -2 ΗΜΕΡΕΣ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΤΡΑΪΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

5Ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(11 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΠΑΧΝΗΣ

(12 ΩΡΕΣ) –

2 ΗΜΕΡΕΣ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

3Ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(17 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

(6 ΩΡΕΣ) -2 ΗΜΕΡΕΣ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΦΥΤΙΛΗ ΕΛΕΝΗ

13Ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(10 ΩΡΕΣ)

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. Μ.ΟΡΦΑΝΟ

(6 ΩΡΕΣ) -2 ΗΜΕΡΕΣ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ 2Ο

(6 ΩΡΕΣ)

Δ.ΣΧ. ΓΕΝΙΣΕΑΣ

(14 ΩΡΕΣ) –

3 ΗΜΕΡΕΣ

2Ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(3 ΩΡΕΣ) -1 ΗΜΕΡΑ

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018

ΧΑΤΖΗΤΟΥΛΟΥΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

17Ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(17 ΩΡΕΣ)

 

7Ο  Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

(5 ΩΡΕΣ)

13-9-2017

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 21-06-2018