Το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης σε συνεδρίασή του στις 18/9/2017 αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ την κατανομή ωραρίου και τη μετακίνηση συναδέλφων ΠΕ70 και ΠΕ60 για κάποιες ώρες σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του Νομού.
 Οι αιρετοί διαφωνήσαμε και καταψηφίσαμε τη συγκεκριμένη απόφαση με το παρακάτω σκεπτικό:

Αποτέλεσμα των εγκυκλίων Φίλη που εδραιώθηκαν με το Π.Δ.79 είναι η προσπάθεια συμπίεσης των εκπαιδευτικών, η μείωση των δαπανών για προσωπικό και η εγκαθίδρυση των ελαστικών σχέσεων εργασίας μέσω ΕΣΠΑ.

Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα τη φετινή χρονιά:

  • Τη μείωση των μεταθέσεων και των αποσπάσεων των συναδέλφων,
  • Τη μεγάλη αναστάτωση με τον μεγάλο αριθμό υπεράριθμων εκπαιδευτικών, 
  • Την αποδόμηση, ουσιαστικά, του ολοήμερου δημοτικού σχολείου με την κατάργηση του δασκάλου του ολοήμερου και τον κατακερματισμό του σε όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
  • Τη διδασκαλία του μαθήματος της  Ευέλικτης Ζώνης από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, προκειμένου να υπάρχουν ώρες δασκάλων διαθέσιμες για να καλυφθούν οι ώρες του ολοήμερου.
  • Τη ύπαρξη κενών που δεν καλύφθηκαν ακόμη από αναπληρωτές και τη διδασκαλία αντικειμένων ειδικοτήτων από δασκάλους.
  • Τα σχολεία και οι μαθητές  μας έχουν ανάγκη από ενισχυτική διδασκαλία, η οποία όμως δεν κρίνεται απαραίτητη.

Επιπλέον, υπάρχει μία διάκριση ανάμεσα στα μειονοτικά και δημόσια σχολεία του νομού μας, στα οποία η εφαρμογή των εγκυκλίων και διατάξεων γίνεται επιλεκτικά και συνήθως εις βάρος των συναδέλφων μας, ενώ οι αρμόδιοι παράγοντες δεν απαντούν στα ερωτήματά μας για το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τα μειονοτικά δημοτικά σχολεία.

Ζητούμε να καλυφθούν άμεσα όλα τα υπάρχοντα κενά με αποσπάσεις συναδέλφων και με την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων.