Α) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Α/Α

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ

1

1/Θ ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ

ΑΖΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

21-6-2018

2

1/Θ ΤΕΜΕΝΟΥΣ

ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

21-6-2018

3

2/Θ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ 2ο

ΓΙΑΝΝΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

21-6-2018

4

2/Θ ΕΧΙΝΟΥ

ΓΚΟΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

21-6-2018

5

1/Θ ΕΥΛΑΛΟΥ

ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

21-6-2018