ΘΕΜΑ   « Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Αθλητισμού 2017-18 »

Σας διαβιβάζουμε την φετινή εγκύκλιο διοργάνωσης της Πανελλήνιας Ημέρας Αθλητισμού σχ. έτους 2017-18 (143571/Γ4/10-09-2014 Υ.Α.). Με θεματικό τίτλο “Αθλούμαι – Χαράζω το μέλλον” παρακαλούνται οι ΚΦΑ των σχ. μονάδων να προγραμματίσουν ανάλογες δράσεις στα σχολεία τους.

Επισημαίνεται η τήρηση των διατάξεων που αφορά τα ΑΔΥΜ των μαθητών, υπεύθυνη δήλωση γονέα, συνεργασία με την ΟΦΑ – ΔΔΕ, ονομαστική κατάσταση συμμετοχής, συγκέντρωση και αποστολή στατιστικών στοιχείων.

Λόγω του εορτασμού απελευθέρωσης της Ξάνθης η ημερομηνία διεξαγωγής μετατίθεται για την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου  2017.

Ο Δ/ντης ΔΔΕ Ξάνθης

     Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Για την εγκύκλιο διοργάνωσης της Πανελλήνιας Ημέρας Αθλητισμού, πατήστε εδώ.