Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε τα μόρια μετάθεσης για βελτίωση θέσης ή για οριστική τοποθέτηση όσων συναδέλφων υπέβαλαν τη σχετική αίτηση. 
* Οι συνάδελφοι που δεν υπέβαλλαν αίτηση δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν δήλωση τοποθέτησης με σχολικές μονάδες.
** Τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα υπολογιστούν προσθετικά στο σύνολο των μορίων, κατά τη διαδικασία δήλωσης σχολικών μονάδων και μόνο για τον δήμο εντοπιότητας ή συνυπηρέτησης και με βάση τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.