Προσλήψεις 121 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται:

  • 26 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης 2017-2018»  με κωδικό ΟΠΣ 5009801 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

 

  • 95 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ18.41, ΠΕ19-20 και ΠΕ32(πλήρους και μειωμένου ωραρίου) ως προσωρινοί αναπληρωτές με δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 24 έως και την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018.

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ

1

ΚΑΜΠΑ

ΜΑΡΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ60

Β

444

112,865

2

ΣΑΜΙΩΤΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΠΕ60

Β

1103

88,308

3

ΚΑΡΑ ΟΣΜΑΝ

ΓΚΙΟΥΛΧΑΝ

ΡΑΜΑΔΑΝ

ΠΕ60

Β

1350

79,265

4

ΤΣΑΚΙΡΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ

ΠΕ70

Β

2449

58,567

5

ΙΜΠΡΑΜ

ΣΕΝΟΥΡ

ΙΜΠΡΑΗΜ

ΠΕ70

Β

2707

54,467

6

ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ

ΓΟΥΖΙΝ

ΜΟΥΜΙΝ

ΠΕ70

Β

2768

53,167

7

ΙΟΜΕΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ70

ΜΕΙΝΟΤΙΚΑ

Β

2934

49,033


 Οι ονομαστικοί πίνακες σε μορφή Excel