Ανακοινώθηκαν από τους αιρετούς του ΚΥΣΠΕ οι αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ, ως εξής:
amoivaies-2018 _0001
amoivaies-2018 _0002
amoivaies-2018 _0003