Α) Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ60 μετά τις αποσπάσεις γίνονται 8. Δεν υπάρχει υπεραριθμία στο Νηπ. Μαγγάνων και μία υπεραριθμία αντί 2 στο νηπιαγωγείο Δαφνώνα. 

new 29-08-2018 yperar-1

new 29-08-2018 yperar-2
new 29-08-2018 yperar-3
Β) Μετά τις αποσπάσεις υπάρχουν οι εξής αλλαγές:
7ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ - ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΝΟ
20ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ - 5 ΚΕΝΑ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ 1)
Μ/ΚΟ ΕΧΙΝΟΥ - 3 ΚΕΝΑ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ 1)
Δ.ΣΧ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΛΗΣ - 2 ΚΕΝΑ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ 2)
Μ/ΚΟ ΗΛΙΟΠΕΤΡΑΣ - 2 ΚΕΝΑ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ 2)
Μ/ΚΟ ΦΙΛΙΩΝ - 1 ΚΕΝΟ (1 ΛΙΓΟΤΕΡΟ)
new 29-08-2018 leitourgika-1
new 29-08-2018 leitourgika-2