Κυρώθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και απομένει η απόφαση τοποθέτησής τους, προκειμένου να αναλάβουν τα καθήκοντά τους και να παυθεί ο θεσμός των σχολικών συμβούλων, όπως τον γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
syntonistes_final_0001
syntonistes_final_0002
syntonistes_final_0003
syntonistes_final_0004

  • ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α.Μ.Θ.
theseis-synotiniston_0001


  • Οι αξιολογικοί πίνακες όλων των  Περιφερειακών Διευθύνσεων:

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας