Σας αποστέλλουμε  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκκαθάριση και καταβολή των οδοιπορικών  των αναπληρωτών ΕΣΠΑ, λόγω συμπλήρωσης ωραρίου και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ που ανήκουν στις σχολικές σας μονάδες να προσκομίσουν το πακέτο των δικαιολογητικών το αργότερο μέχρι τέλη Μαρτίου.

(Από τη Διεύθυνση ΠΕ Ξάνθης)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΣΠΑ

 

               Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δικαιολογητικά   που απαιτούνται για την εκκαθάριση και καταβολή των οδοιπορικών λόγω συμπλήρωσης ωραρίου, είναι τα εξής:

 

1.     Υπεύθυνη Δήλωση για τον τόπο κατοικίας ,του αναπληρωτή Εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους που απασχολείται στο πλαίσιο του έργου.

 

2. Υπεύθυνη Δήλωση των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που μετακινούνται με ιδιόκτητο μέσο σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και τον αριθμό της άδειας οδήγησης.

2.    Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη εις διπλούν από τον εκάστοτε υπόχρεο αναπληρωτή εκπαιδευτικό /ΕΕΠ/ΕΒΠ και τον διευθυντή της ΔΠΕ/ΔΔΕ (επισυναπτόμενο 6.1)          

3.      Φωτοαντίγραφο του Διπλώματος Οδήγησης       .

4.     Φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας . Σε περίπτωση που το όχημα ανήκει σε άλλο άτομο θα   πρέπει να υποβάλλεται και την επισυναπτόμενη «Υπεύθυνη Δήλωση παραχώρησης αυτοκινήτου»        

5.      Βεβαίωση χλμ. απόστασης *****   1. μεταξύ Σχολείου τοποθέτησης και. Σχολείου Συμπλήρωσης και 2. μεταξύ Κατοικίας και Σχολείου Συμπλήρωσης    

6.    Πρωτότυπα εισιτήρια και αποδείξεις είσπραξης/πληρωμής των εισιτηρίων (για τους μετακινούμενους με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς).

 ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι φωτοτυπίες να είναι ευδιάκριτες

  

******Η βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης εκδίδεται   από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό για να εμφανίζεται σ’αυτήν το όνομά του, μέσω της εφαρμογής του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών την οποία θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση https://kmd.ggde.gr/ (επισυνάπτονται οδηγίες)

Σε περίπτωση που η διαδρομή την οποία αναζητάτε δεν εμφανίζετε, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο.