Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Με σημερινό ηλεκτρονικό μήνυμα από τη Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης καλούνται όλοι οι διευθυντές, υποδιευθυντές Α, προϊστάμενοι και προϊσταμένες δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων να παραλάβουν ενημερωτικη επιστολή για την υποχρέωση υποβολής ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, αγνοώντας το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών στο οποίο σαφώς αναφέρεται πως : Αντίθετα, πρόσωπα που διαχειρίζονται χρηματικά ποσά για λογαριασμό σχολείων δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του νόμου"

  • Το ηλεκτρονικό μήνυμα του Δήμου Ξάνθης αναφέρει τα εξής: 

Αγαπητοί-ές Δ/ντές-ντριες και Προϊσταμένες,

Σας καλούμε από τη Δευτέρα 18 Μαρτίου έως την Παρασκευή 22 Μαρτίου τις ώρες 10:00-12:00 να προσέλθετε στη Σχολική Επιτροπή, για να παραλάβετε ενημερωτική επιστολή του Δήμου Ξάνθης για την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης έτους 2018, υπογράφοντας σε σχετικό αποδεικτικό επίδοσης. Η επιστολή αφορά και τους Α΄ Υποδ/ντές των σχολικών σας μονάδων.
Διευκρινίζεται ότι η επίδοση και παραλαβή της επιστολής δεσμεύει και τον/την υπάλληλο του Δήμου Ξάνθης και εσάς αντιστοίχως, ασχέτως αν με νεότερη απόφαση δεν συμπεριληφθείτε τελικά στους υπόχρεους πόθεν έσχες.
Για διευκρινίσεις μετά την παραλαβή των ενημερώσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη Μονάδα Γ΄, Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στοιχεία της οποίας αναγράφονται στο site 

  • Με έγγραφό του προς το Δήμο Ξάνθης ο Διδασκαλικός Σύλλογος καλεί το Δήμο Ξάνθης 

"προς αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας και οικονομικού κόστους, παρακαλούμε να αποσταλεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ερώτημα προς το Υπουργείο για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την απαλλαγή των υπεύθυνων διαχειριστών, έτσι ώστε να μην αποδίδεται διαφορετική ερμηνεία στη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου."

Το έγγραφου του Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης:

 

Θέμα: «Απαλλαγή των Δ/ντών, Υποδ/ντών των Σχολείων από την υποχρέωση υποβολής «Πόθεν έσχες».

     Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών, σε ερώτημα που υποβλήθηκε σχετικά με τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος 3213/03 για τις σχολικές επιτροπές, «πρόσωπα που διαχειρίζονται χρηματικά ποσά για λογαριασμό σχολείων δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του νόμου».

     Η αρμόδια υπηρεσία όμως του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με την ενημέρωση των συναδέλφων, μελών του Συλλόγου μας, συμπεριέλαβε στις καταστάσεις υπόχρεων προσώπων για υποβολή «Πόθεν έσχες» τους Διευθυντές, αλλά και τους Υποδιευθυντές (οι τελευταίοι μάλιστα δεν ασκούν καμία οικονομική διαχείριση) των Σχολικών Μονάδων, αρμοδιότητας του Δήμου.

   Θεωρώντας, με βάση το σχετικό έγγραφο –απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ότι τα παραπάνω στελέχη της εκπαίδευσης δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του νόμου να υποβάλουν «Πόθεν έσχες» και προς αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας και οικονομικού κόστους, παρακαλούμε να αποσταλεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ερώτημα προς το Υπουργείο για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την απαλλαγή των υπεύθυνων διαχειριστών, έτσι ώστε να μην αποδίδεται διαφορετική ερμηνεία στη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου.


  • Η ΔΟΕ με το με αρ.πρωτ. 1320 έγγραφό της αναφέρει προς τους εκπαιδευτικούς-υπόχρεους :

 

Έπειτα από τα παραπάνω το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί το Υπουργείο Παιδείας να παρέμβει άμεσα προς το Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να αποστείλει ανάλογο έγγραφο με οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας. Καλούμε επίσης τους  εκπαιδευτικούς όταν τους ζητείται από τους  Δήμους να υποβάλουν δήλωση «Πόθεν έσχες», να απαντούν στους υπευθύνους των Δήμων γνωστοποιώντας τους τις ανακοινώσεις της Δ.Ο.Ε. και την ύπαρξη του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών ώστε να μην αναγκαστούν να προχωρήσουν σε υποβολή των δηλώσεων.

Ας ελπίσουμε ο Δήμος Ξάνθης να εναρμονιστεί με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως έχουν κάνει ήδη πολλοί Δήμοι της χώρας, προκειμένου να μην αναγκαστούν συναδέλφισσες και συνάδελφοι Διευθυντές/ντριες, Υποδιευθυντές/ντριες Α΄ και Προϊστάμενοι/ες να υποστούν ταλαιπωρία και έξοδα, προκειμένου να υποβάλλουν δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.


Συναδελφικά

Παπαδάκης Φάνης