Στις εκπαιδευτικούς, οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας (τοκετού) με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες (λοχείας) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου (δηλαδή 4ο και άνω), η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται γαι κάθε κύηση κατά δύο (2) μήνες. Η επιπλέον αυτή άδεια χορηγείται συνεχόμενη, αμέσως μετά το τέλος της άδειας λοχείας.

Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή, μπορεί να καλύπτει απουσία υπαλλήλου κατά το προ υιοθεσίας διάστημα.

Στις εκπαιδευτικούς που έχουν γεννήσει χορηγείται υποχρεωτικά άδεια ανατροφής του παιδιού, η οποία διαρκεί εννιά (9) μήνες, με την προϋπόθεση ότι η εκπαιδευτικός δε θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου (μετά από αίτησή της  στον αρμόδιο Προϊστάμενο).

Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι, η συγκεκριμένη άδεια χορηγείται στον γονέα που έχει αναλάβει την επιμέλεια του παιδιού.