ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ.

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΑΛΕΙ.

pe07 anapl_0001


pe08-anapl_0001
pe08-anapl_0002
pe11 anapl_0001
pe60 anapl_0001
pe70 anapl_0001
pe61 anapl_0001
pe71 anapl_0001
zep anapl_0001
paraliles anapl_0001
pe79 anapl_0001
pe86 anapl_0001
pe 91 anapl_0001