Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,  

             Σε συνεδρίαση του το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης εξέτασε και αποφάσισε ομόφωνα για τα παρακάτω θέματα:

1.ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Τοποθετήθηκαν οργανικά σε κενές οργανικές θέσεις που προέκυψαν στα σχολεία που είχαν κριθεί υπεράριθμοι, κατά τη διάρκεια των μεταθέσεων 2010-11, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί και είχαν παραμείνει σ’ αυτά αφού δεν είχαν καταλάβει οργανική θέση, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 7 του ΠΔ 50/1996.

  • Δημοτικό Σχολείο Διομήδειας

Κουρτέση Ευαγγελία

Κώστα Θάλεια

  •  Δημοτικό Σχολείο Αβάτου

Γαϊτάνου Σμαράγδα

  •  1ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Βούτσηλας Στυλιανός

 

2.ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Οι κενές οργανικές θέσεις των Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Νομού, κατά κλάδο έχουν ως εξής:

 Α) ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Α/Α

Δ/ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΝΑ

ΜΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1

1Ο ΞΑΝΘΗΣ

8/Θ

1

1

2

4Ο ΞΑΝΘΗΣ

12/Θ ΕΑΠ

1

1

3

5Ο ΞΑΝΘΗΣ

12/Θ ΕΑΠ

1

1

4

9Ο ΞΑΝΘΗΣ

12/Θ

1

1

5

11Ο ΞΑΝΘΗΣ

6/Θ

1

2

6

15Ο ΞΑΝΘΗΣ

12/Θ

1

5

7

16Ο ΞΑΝΘΗΣ

(σε αναστολή)

2/Θ

1

2

8

18ο ΞΑΝΘΗΣ

7/Θ

1

1

9

ΑΒΑΤΟ

3/Θ

1

3

10

ΕΥΛΑΛΟ

3/Θ

1

3

11

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

6/Θ

2

7

12

ΤΟΞΟΤΕΣ

6/Θ

1

2

 
Β) ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Α/Α

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΝΑ

ΜΟΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

1

7Ο ΞΑΝΘΗΣ

2/Θ ΟΛΟΗΜ

1

1

2

ΗΛΙΟΠΕΤΡΑΣ

1/Θ

1

6

3

ΑΒΔΗΡΩΝ

2/Θ ΟΛΟΗΜ.

1

4

4

ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ 1Ο

2/Θ

1

9

5

ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ 2Ο

2/Θ

1

9

6

ΤΟΞΟΤΕΣ

2/Θ ΟΛΟΗΜ.

1

2

7

ΓΛΑΥΚΗ

2/Θ

1

7

8

ΔΑΦΝΩΝΑ

2/Θ

1

7

9

ΚΟΤΥΛΗ

1/Θ

1

10

10

ΚΡΕΜΑΣΤΗ

1/Θ

1

4

11

ΜΑΝΤΑΙΝΑ

1/Θ

1

8

12

ΩΡΑΙΟ

1/Θ

1

8

(Για τη λειτουργικότητα των παραπάνω νηπιαγωγείων μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα μου : www.papadakis.compulaw.gr)

Γ) ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΝΑ

ΜΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

6/Θ

1

7

 

3.ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχουν οργανικές υπεραριθμίες στα παρακάτω σχολεία:

  • Δημοτικό Σχολείο Αβδήρων : 3 υπεραριθμίες και
  • Δημοτικό Σχολείο Γενισέας : 2 υπεραριθμίες

Υπεράριθμοι στα παραπάνω σχολεία θα χαρακτηριστούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που πρόβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 3 του ΠΔ 50/1996, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ύστερα από τη διαδικασία των μεταθέσεων του έτους 2010-11, είχαν παραμείνει σ’ αυτά, αφού δεν κατέστη δυνατόν να καταλάβουν οργανική

Στο αμέσως επόμενο διάστημα αφού διαπιστωθεί ποιοι εκπ/κοί θα παραμείνουν στα 2 παραπάνω σχολεία, θα γίνει η τοποθέτηση των υπεράριθμων δασκάλων και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ στα εναπομείναντα οργανικά κενά.