Μαρούσι   244 - 2012

Αρ.Πρωτ. Φ.351.5/27/ 45425 /Δ1

Θέμα: « Κοινοποίηση εγκυκλίου »

Παρακαλείσθε να αναζητήσετε στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.25/2070/οικ9575/18-4-2012 ( ΑΔΑ: Β4ΩΔΧ-ΠΡΕ ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα « Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών - Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος », για ενημέρωσή σας.

Επισημαίνουμε ότι όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, η ειδική άδεια για την μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή   4 - 5 - 2012 και την Δευτέρα   7 - 5 - 2012, θα χορηγείται υποχρεωτικά τις ανωτέρω ημέρες.

                                                                                                

                                                                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                        

                                                                                        ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ


Για να διαβάσετε την εγκύκλιο πατήστε στο εικονίδιο: pdf small