Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2019-2020 προσλαμβάνονται:

479 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές στη γενική εκπαίδευση.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 9 έως και την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των Σχολικών Μονάδων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ

1

ΧΟΤΣΚΑ

ΟΚΤΑΪ

ΠΕ06

Β

585

61,574

2

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

ΣΟΦΙΑ

ΠΕ11

Β

62

24,467

3

ΜΠΑΤΖΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ60

Β

2930

17,67

4

ΑΡΑΠΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΕ70

Β

3709

33,567


Δείτε τους πίνακες όλων των προσλαμβανόμενων