Το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης λαμβάνοντας υπόψη τις συνταξιοδοτήσεις της περσινής χρονιάς, τις μεταβολές οργανικότητας στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης που έχουν πραγματοποιηθεί, προχώρησε στην κατάρτιση του πίνακα οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης.
Τα οργανικά κενά και τα πλεονάσματα της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης είναι τα εξής:
kena 2020