25.7.2012

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,  

             Στη σημερινή του συνεδρίαση το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης προχώρησε στις συμπληρωματικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ Ξάνθης, ως εξής:

 Α) ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ

1

ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ

ΠΑΡΘΕΝΑ

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΝΗΠ. ΔΑΦΝΩΝΑ

31,06

2

ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΝΗΠ. ΕΧΙΝΟΥ

29,97

Η τοποθέτησή έγινε με αίτησή τους, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 15 του ΠΔ 50/1996.

Β) ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ

1

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ

ΖΩΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΝΗΠ. ΜΑΓΓΑΝΩΝ

27,66

Η τοποθέτησή έγινε χωρίς αίτησή της, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 15 του ΠΔ 50/1996.

 

Συναδελφικά

Παπαδάκης Φάνης