Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,  

 1.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

Οι συνάδελφοι που:

  • Βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης
  • Ήρθαν με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ
  • Επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ Ξάνθης και
  • Επιθυμούν να αποσπαστούν από τα Μειονοτικά Σχολεία του Ν.Ξάνθης

καλούνται να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης ή απόσπασης μέχρι και την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012 στη Δ/νση ΠΕ Ξάνθης.

  •  Στη δήλωση μπορούν να δηλωθούν μέχρι 20 προτιμήσεις.
  • Η δήλωση μπορεί να περιλαμβάνει σχολεία από τα παρακάτω λειτουργικά κενά, αλλά και πιθανά κενά που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ.
  • Η σύγκριση και τοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με τα μόρια απόσπασης που προβλέπονται στην με αρ. 56020/Δ1/17.5.2012 εγκύκλιο του Υπ.Παιδείας.
  • Τα λειτουργικά κενά είναι ενδεικτικά, αφού στην πορεία μπορεί να προκύψουν και άλλα απο άδειες, β φάση αποσπάσεων κλπ.
  • Για τον υπολογισμό των μορίων απόσπασης θα πρέπει μαζί με τη δήλωση να επισυναφθούν:

α) Βεβαίωση συνολικής υπηρεσίας

* Είναι απαραίτητη μόνο για τους συναδέλφους που έρχονται από άλλα ΠΥΣΠΕ ή από το ΥΣΜΕ.

* Εκτίμησή μου είναι πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η φετινή αίτηση μετάθεσης εάν υπάρχει ή η φετινή αίτηση απόσπασης.

β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

γ) Βεβαίωση Εντοπιότητας (μόνο για Δήμους του Ν. Ξάνθης)

δ) Βεβαίωση Συνυπηρέτησης (μόνο για Δήμους του Ν. Ξάνθης)

ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μοριοδοτείται, σύμφωνα με την αριθ. 56020/Δ1/17.5.2012 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας

Για να εκτυπώσετε τη δήλωση τοποθέτησης - απόσπασης πατήστε: wordsmall


2.ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

Ύστερα από τις τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, οι κενές λειτουργικές θέσεις των Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Νομού, έχουν ως εξής:

 Α) ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Α/Α

Δ/ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΝΑ

ΜΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1

2Ο ΞΑΝΘΗΣ

12/Θ ΕΑΠ

1

1

2

3Ο ΞΑΝΘΗΣ

12/Θ ΕΑΠ

1

1

3

4Ο ΞΑΝΘΗΣ

12/Θ ΕΑΠ

2

1

4

5Ο ΞΑΝΘΗΣ

12/Θ ΕΑΠ

2

1

5

6Ο ΞΑΝΘΗΣ

12/Θ ΕΑΠ

6

1

6

7Ο ΞΑΝΘΗΣ

9/Θ

1

1

7

8Ο ΞΑΝΘΗΣ

6/Θ

2

1

8

10Ο ΞΑΝΘΗΣ

12/Θ ΕΑΠ

2

1

9

11Ο ΞΑΝΘΗΣ

6/Θ

2

2

10

13Ο ΞΑΝΘΗΣ

12/Θ ΕΑΠ

4

1

11

14Ο ΞΑΝΘΗΣ

12Θ/ΕΑΠ

1

1

12

18ο ΞΑΝΘΗΣ

7/Θ

3

1

13

20Ο ΞΑΝΘΗΣ

12/Θ

2

5

14

ΑΒΑΤΟ

3/Θ

1

3

15

ΕΡΑΣΜΙΟ

6/Θ

1

4

16

Μ.ΕΥΜΟΙΡΟ

6/Θ

1

2

 
Β) ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Α/Α

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 

ΚΕΝΑ

ΜΟΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

1

4Ο ΞΑΝΘΗΣ

ΟΛΟΗΜ

1

1

2

15Ο ΞΑΝΘΗΣ

 

2

2

3

18Ο ΞΑΝΘΗΣ

ΟΛΟΗΜ

1

2

4

ΓΛΑΥΚΗ

 

1

7

5

ΕΧΙΝΟΣ

ΟΛΟΗΜ

1

7

6

ΗΛΙΟΠΕΤΡΑ

 

1

6

7

ΜΑΓΓΑΝΑ

ΟΛΟΗΜ.

2

4

8

ΜΑΓΙΚΟ

ΟΛΟΗΜ

2

*

9

ΜΕΛΙΒΟΙΑ

 

1

9

10

ΜΥΚΗ

 

1

6

11

Ν.ΖΥΓΟΣ

 

1

2

12

ΠΑΧΝΗ

 

1

8

13

ΣΕΛΕΡΟ

 

1

5

15

ΤΟΞΟΤΕΣ

ΟΛΟΗΜ

1

2

16

ΩΡΑΙΟ

 

1

8

 

Γ) ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1ο Ειδικό Ξάνθης – 4 κενά

2ο Ειδικό Ξάνθης – 2 κενά

Κωφών & Βαρήκοων – 1 κενό

Τυφλών & Αμβλυώπων – 1 κενό

Από 1 κενό στα παρακάτω Δ/κά Σχολεία για Τμήμα Ένταξης:

1ο-3ο-4ο-5ο-6ο-7ο-8ο-9ο-10ο-11ο-12ο-14ο-17ο Ξάνθης, Αβδήρων, Γενισέας, Ερασμίου, Μ. Ευμοίρου, Πολυσίτου και Τοξοτών.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης μπορείτε να βρείτε πατώντας τους Συνδέσμους

Α) Δημοτικά Σχολεία

Β) Νηπιαγωγεία

και στη συνέχεια πατώντας στο όνομα της σχολικής μονάδας που σας ενδιαφέρει.

 

Τα λειτουργικά κενά και οι προθεσμίες για τις αιτήσεις τοποθέτησης και απόσπασης των συναδέλφων ειδικοτήτων θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.

 

Συναδελφικά

Παπαδάκης Φάνης