Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι 
Μ' αυτό το σημείωμά μου θέλω να σας ενημερώσω για κάποια ζητήματα που απασχολούν συχνά το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης και κάποια γενικότερα υπηρεσιακά μας ζητήματα.

1.ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

Για οποιαδήποτε εργασία ασκείται εκτός του σχολείου θα πρέπει να ζητείται άδεια από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ), σύμφωνα με τα άρθρα 31 & 32 του Νόμου 3527/2007. Η εργασία αυτή πρέπει να συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης μας ως εκπαιδευτικών και να μην παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας μας.

Συνεπώς, κάθε συνάδελφος που θέλει να εργαστεί εκτός του σχολείου θα πρέπει να υποβάλλει μία αίτηση προς το ΠΥΣΠΕ, στην οποία θα αναφέρει που θα εργαστεί, πόσες ώρες θα εργαστεί και την ακαθάριστη αμοιβή του. Επειδή συχνά πολλοί συνάδελφοι ξεκινούν να κάνουν κάποια εργασία και στη συνέχεια υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στο ΠΥΣΠΕ, πρέπει να γίνει σαφές πως η άδεια του ΠΥΣΠΕ πρέπει να προηγείται της εργασίας. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να φροντίζουν οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση εγκαίρως. Το ΠΥΣΠΕ, σε όλες τις περιπτώσεις,  χορηγεί τις σχετικές άδειες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Συμβουλίου και όχι από την ημερομηνία που υποβάλλεται η αίτηση.


2.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, όσοι μόνιμοι υπάλληλοι κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αναγνωρισμένο ως προς τη συνάφεια με το κύριο έργου τους, «κερδίζουν»  2 έτη υπηρεσίας, όσον αφορά τη βαθμολογική και μισθολογική τους κατάταξη, ενώ οι συνάδελφοι αναπληρωτές «κερδίζουν» μισθολογικά δύο έτη, αφού όλοι κατατάσσονται στο βαθμό ΣΤ.

Προκειμένου, λοιπόν, να αναγνωριστεί η συνάφεια ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το ΠΥΣΠΕ, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τους συναδέλφους, η οποία θα συνοδεύεται από τον σχετικό τίτλο ή, αν είναι από πανεπιστήμιο του εξωτερικού, από επίσημη μετάφραση του τίτλου και την ισοτιμία από τον ΔΟΑΤΑΠ.


3.ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΤΠΥ

Στο μισθό του Νοεμβρίου θα υπάρξει μία μείωση στους περισσότερους συναδέλφους. Όπως σας είχα ενημερώσει στις 5.3.2012, άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού της κράτησης υπέρ ΜΤΠΥ από τον Νοέμβριο 2011.

Στη μισθοδοσία μας άρχισε να γίνεται αυτή η νέα κράτηση για το ΜΤΠΥ από τον Απρίλιο 2012.

Η αναδρομική κράτηση που θα δούμε στο μισθό του επόμενου μήνα αφορά στους μήνες Νοέμβριο 2011 έως και Μάρτιο 2012 (5 μήνες), η οποία δε μας είχε γίνει ακόμη.

Το ποσό της κράτησης θα είναι μεγαλύτερο στους συναδέλφους των μεγαλυτέρων βαθμών (Γ & Β) και σ΄ αυτούς που παίρνουν μεγαλύτερα επιδόματα θέσης.


4.ΚΕΝΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας φτάσει στα μέσα Οκτωβρίου είναι πια φανερό ότι υπάρχει μία μεγάλη δυσχέρεια από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας να καλύψει όλα τα κενά που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες.

Οι Σχολικές Μονάδες του Νομού μας είναι πλήρως καλυμμένες σε δασκάλους, νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς Φ. Αγωγής και Γαλλικής Γλώσσας, όμως υπάρχουν ακόμη κενά σε όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες.

 Έτσι πολλά ολοήμερα υπολειτουργούν, υπάρχουν Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ που δεν έχουν εκπαιδευτικούς Θεατρικής Αγωγής, Μουσικής και Γερμανικής Γλώσσας και, επίσης, υπάρχουν και κάποια σχολεία που στερούνται εκπαιδευτικών μουσικής και αγγλικής γλώσσας στο πρωινό τους πρόγραμμα.

Επισημαίνω επίσης τα σημαντικά κενά που υπάρχουν στις δομές της Ειδικής Αγωγής, που αναφέρονται σε εκπαιδευτικούς για την κάλυψη των Τμημάτων Ένταξης, της Παράλληλης Στήριξης και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. 


5.ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Τέλος, να αναφερθώ σε μια μεγάλη αδικία που υπάρχει στα σχολεία μας η οποία  παρ’ όλες τις δεσμεύσεις του Υπουργείου δεν έχει αρθεί ακόμη. Όπως σας είχα ενημερώσει από τον Μάρτιο 2012 με την με αρ. 2/17589/0022/29.2.2012 εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών, το επίδομα θέσης δε δίνεται στους αναπληρωτές συναδέλφους μας που ενώ ορίζονται από το ΠΥΣΠΕ και εκτελούν τα διοικητικά τους καθήκοντα δεν  λαμβάνουν το ανάλογο επίδομα, όπως το λαμβάνουν οι μόνιμοι συνάδελφοι.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει δεσμευτεί γι αυτό, όπως επίσης και για την άρση της υποχρεωτικής διετίας στην οργανική θέση καθώς και στη συνέχιση της προσμέτρησης της προϋπηρεσίας των συναδέλφων αναπληρωτών και μετά από τις 30.6.2010.

  

Μέσα στην εργασιακή και μισθολογική καταιγίδα που βιώνουμε, περιμένουμε τουλάχιστον να γίνουν κάποιες μικρές αλλά πολύ σημαντικές θεσμικές αλλαγές, για τις οποίες έχει δεσμευτεί ο Υπουργός Παιδείας, αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη.

 Για όλες τις εξελίξεις θα σας ενημερώνω άμεσα

  

Συναδελφικά

Παπαδάκης Φάνης