Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Με σημερινό του έγγραφο ( Φ.11.2/156/28.1.13) ο Συντονιστής των Μειονοτικών Σχολείων διευκρινίζει τα εξής:
                     Όσοι συνάδελφοι υπηρετούν σε Μειονοτικά Σχολεία της Θράκης και επιθυμούν να κάνουν αίτηση μετάθεσης στα αντίστοιχα ΠΥΣΠΕ του Νομού τους (πχ συνάδελφοι που υπηρετούν στα Μειονοτικά Σχολεία του Νομού Ξάνθης και επιθυμούν να μετατεθούν στο ΠΥΣΠΕ Ξάνθης) θα υποβάλλουν την ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ.

Οι αιτήσεις των συναδέλφων των μειονοτικών σχολείων Ξάνθης θα υποβληθούν στη Δ/νση ΠΕ Ξάνθης έως 31.1.13, θα καταχωριστούν στο σύστημα και θα εξεταστούν από το ΚΥΣΠΕ κατά τη διενέργεια των γενικών μεταθέσεων.

Σας υπενθυμίζω πως μέχρι τώρα όσοι συνάδελφοι υπηρετούσαν στα μειονοτικά σχολεία του Νομού Ξάνθης και ήθελαν να μετατεθούν στο ΠΥΣΠΕ Ξάνθης έμπαιναν στη διαδικασία των μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ Ξάνθης.

Το ίδιο θα ισχύσει και στη διαδικασία των αποσπάσεων όπου οι συνάδελφοι των μειονοτικών σχολείων θα υποβάλλουν την αίτησή τους στην οργανική τους και θα εξετάζεται από το ΚΥΣΠΕ.

 

 Συναδελφικά

 Παπαδάκης Φάνης


Για να δείτε το έγγραφο του συντονιστικού γραφείου, πατήστε wordsmall