Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Δ/νση ΠΕ Ξάνθης έως 8.2.13.

Ο συνάδελφος/ισσα που θα επιλεγεί θα έχει θητεία  ενός έτους (2013), θα πρέπει να προσφέρει υποχρεωτικά τις υπηρεσίες του κατά την περίοδο λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων το καλοκαίρι του 2013 και θα λάβει τη σχετική αποζημίωση που προβλέπεται

 
dixeiristis_emkf_0001