Από τo τμήμα μισθοδοσίας της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης ανακοινώθηκαν τα εξής: 
  • Τον Μάρτιο 2013 κρατήθηκε η απεργία  που έγινε στις 19 Δεκεμβρίου 2012


  • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Η μισθοδοσία Μαρτίου υπολογίστηκε βάσει της νέας φορολογικής κλίμακας σε εφαρμογή της με αριθμό 1010/25.01.2013 ΠΟΛ του Υπ. Οικονομικών

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2013

Εισόδημα (€)

Φορολογικός Συντελεστής

από

έως

0,00

25.000,00

22 %

25.000,01

42.000,00

32 %

42.000,01

………………

42 %

Για την παρακράτηση του Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών)  θα ληφθεί υπόψη η ανωτέρω φορολογική κλίμακα καθώς και η μείωση φόρου σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Για ετήσιο καθαρό εισόδημα σε (€)*

Ο  φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί   θα μειωθεί κατά €

Από

Έως

 

0,00

21.499,99

2.100

21.500,00

22.499,99

2.000

22.500,00

23.499,99

1.900

23.500,00

24.499,99

1.800

24.500,00

25.499,99

1.700

25.500,00

26.499,99

1.600

26.500,00

27.499,99

1.500

27.500,00

28.499,99

1.400

28.500,00

29.499,99

1.300

29.500,00

30.499,99

1.200  κ.ο.κ

 

*Ετήσιο καθαρό εισόδημα=  Πληρωτέο + Δάνεια + Φόρος που παρακρατήθηκε + Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 1% ή 2%.  

 

Παράδειγμα :

 Έστω ότι μισθωτός του Δημοσίου λαμβάνει για παράδειγμακαθαρέςμηνιαίες αποδοχές 1.550 ευρώ (σταθερές για όλους τους μήνες του 2013).

α.  Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.550=18.600 ευρώ
β.  Ετήσιος φόρος (βάσει κλίμακας) = 18.600 * 22% = 4.092 ευρώ

γ.  Ετήσιος φόρος (μετά τη μείωση του προηγούμενου πίνακα ) = 4.092 – 2.100 = 1.992 ευρώ

δ.  Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 1.992 *1,5% = 29,88 ευρώ

ε. Φόρος που πρέπει να παρακρατείτε κάθε μήνα: 1.992 – 29,88 = 1.962,12/12 = 163,51 ευρώ

Για την τακτοποίηση των διαφορών που προκύπτουν στο φόρο για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο θα υπάρχει νεότερη ενημέρωση

 

  • ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
  • Χορηγήθηκαν τα Μισθολογικά Κλιμάκια σε όσους εκπαιδευτικούς - διοικητικούς  συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο από 01/12/2012 έως 31/01/2013.
  • Ο μισθός του Μαρτίου έχει υπολογιστεί σε όλους χωρίς να ενσωματωθούν οι αλλαγές του Μ.Κ..Αυτό έγινε έτσι ώστε να είναι εύκολη η σύγκριση μεταξύ της φορολογικής κλίμακας πού ίσχυε το 2012 και της νέας που ισχύει από 01/01/2013.
  • Σε όλους αυτούς που είχαν αλλαγή Μ.Κ. στο παραπάνω χρονικό διάστημα ,οι δικαιούμενες επιπλέον αποδοχές έχουν υπολογισθεί μέχρι 31/03/2013 και θα καταβληθούν με  το α΄ δεκαπενθήμερο, στις 27/02/2013.
  • Από 01/04/2013 οι αλλαγές των Μ.Κ. θα ενσωματωθούν στη μισθοδοσία Απριλίου.


  • ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

Οι υπερωρίες Νοεμβρίου 2012, Δεκεμβρίου 2012 και Ιανουαρίου 2013 θα καταβληθούν στις 13/03/2013.

  •  Η πληρωμή ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ της Β Ξένης Γλώσσας θα γίνει στις 13.3.2013