Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Απαντώντας σε ερωτήματα συναδέλφων, σας ενημερώνω για τα παρακάτω θέματα:

 

 1.ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 4Η ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ.

Ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την 4η φάση επιμόρφωσης Β' Επιπέδου και αφορά μόνο μονίμους εκπαιδευτικούς. 

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι μπορούν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Έργου (http://b-epipedo2.cti.gr/mis) και με χρήση των κωδικών που τους είχαν δοθεί κατά την πιστοποίηση τους στο Α' Επίπεδο, να ενημερωθούν για τα επιμορφωτικά προγράμματα της ειδικότητάς τους που θα υλοποιηθούν στην περιοχή τους και να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 21 Μαρτίου έως 31 Μαρτίου.

Η επιμόρφωση ξεκινάει τη Δευτέρα 8 Απριλίου και ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο 2013.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των αιτήσεων μπορείτε να διαβάσετε στο ενημερωτικό σημείωμα του έργου

Επίσης από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ξάνθης ανακοινώθηκε πως όσοι συνάδελφοι κλάδων ΠΕ19-20, ΠΕ60 & ΠΕ70 δεν έχουν επιμορφωθεί για το Β' Επίπεδο, εφόσον επιθυμούν, να εκδηλώσουν προκαταρκτικό ενδιαφέρον για τη δημιουργία προγράμματος επιμόρφωση Β' επιπέδου με το μοντέλο μικτής μάθησης στην Ξάνθη μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Έργου (http://b-epipedo2.cti.gr/mis).

Η προθεσμία είναι μέχρι την Τρίτη 26 Μαρτίου 2013.

 

2.ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟ.

Σύμφωνα με το έγγραφο 2087/20.3.13 της Δ/νσης ΠΕ Ξάνθης δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα και οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο σε σχολεία των χωριών και όχι μόνο πόλεων και κωμοπόλεων.

Η διαδικασία καταβολής οδοιπορικών είχε διακοπεί με το με αριθ. 2/41412/0022/24.9.12 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σύμφωνα με αυτό οδοιπορικά καταβάλλονταν σε εκπαιδευτικούς που συμπλήρωναν το ωράριό τους σε πόλεις ή σε κωμοπόλεις εντός Νομού. Εξαιτίας του ότι ο Νομός Ξάνθης έχει μόνο χωριά δεν λάμβανε οδοιπορικά κανένας συνάδελφος.

 Με το με αρ. 2/91480/0022/19.2.13 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διευκρινίζεται πως οδοιπορικά λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριο τους σε χωριά.

 Κατόπιν τούτου όσοι συνάδελφοι συμπληρώνουν το ωράριό τους σε χωριά του Ν.Ξάνθης θα πρέπει να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ Ξάνθης το οποίο στάλθηκε στα σχολεία μας στις 21.3.13

 

 

3.ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 5072/6/25.2.2013 του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, από 1.3.2013 αλλάζει ο τρόπος αναγγελίας πρόσληψης των αναπληρωτών και ωρομισθίων.

Μέχρι τώρα για κάθε πρόσληψη αναπληρωτή-ωρομισθίου η υπηρεσία είχε ολιγοήμερη προθεσμία για να υποβάλει στον ΟΑΕΔ την αναγγελία πρόσληψης. Με τη νέα εγκύκλιο η αναγγελία πρόσληψης θα υποβάλλεται την ίδια μέρα και μάλιστα πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως την επόμενη χρονιά, μόλις ανακοινωθεί η πρόσληψή των συναδέλφων αναπληρωτών, θα πρέπει να παρουσιαστούν την πρώτη μέρα της προθεσμίας που θα τους δοθεί από το Υπουργείο και μάλιστα στην έναρξη του ωραρίου (8:00 π.μ.) προκειμένου να αναγγελθεί η πρόσληψή τους και να αρχίσει να μετράει η προϋπηρεσία τους.

 Σε διαφορετική περίπτωση ακόμη και αν η αναφορά ανάληψης γίνει την πρώτη μέρα, όχι όμως το πρωί, αλλά στη διάρκεια της ημέρας υπάρχει ο κίνδυνος το ηλεκτρονικό σύστημα να μη δεχτεί την αναγγελία της πρόσληψης και άρα να αρχίσει η προϋπηρεσία και η πληρωμή από την επόμενη μέρα.

 

Για όλα τα θέματα και όλα τα σχετικά έγγραφα και εγκυκλίους μπορείτε να ενημερώνεστε στην ιστοσελίδα μου : www.papadakis.compulaw.gr

 

  

Συναδελφικά

 Παπαδάκης Φάνης