Όσοι συνάδελφοι μόνιμοι και αναπληρωτές ενδιαφέρονται να εργαστούν στις μαθητικές κατασκηνώσεις της Δ/νσης ΠΕ Ξάνθης για το καλοκαίρι 2013 (2 κατασκηνωτικές περίοδοι), πρέπει να υποβάλλουν αίτηση έως 24.5.2013 στη Δ/νση ΠΕ Ξάνθης.
Υπενθυμίζω πως οι συνάδελφοι που εργάζονται στις μαθητικές κατασκηνώσεις αποζημιώνονται με 20 ώρες υπερωριακής απασχόλησης για κάθε κατασκηνωτική περίοδο.

stelexi_emkf_0001