Σύμφωνα με προσχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα«Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων»,  στη Διεύθυνση ΠΕ Ξάνθης έχουμε τις εξής μεταβολές:

 Ε) Καταργούνται από το σχολικό έτος 2013-2014 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

1.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

9370270

16o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗ

2


      Σημειώνω πως το 16ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης βρισκόταν σε αναστολή λειτουργίας από το σχολικό έτος 2009-2010.