Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1514/20.6.13 οι οργανικές θέσεις που δημιουργούνται στη Διεύθυνση ΠΕ Ξάνθης και θα καλυφθούν από μετατάξεις εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπαίδευσης είναι οι παρακάτω:

ΠΕ08-ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΠΕ32-ΘΕΑΤΡΟ

ΠΕ19-20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

3ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

13ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

4ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

 

 

5ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

 

 

6ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

 

 

14ο Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ


Επίσης θα μεταταγούν στη Διεύθυνση ΠΕ Ξάνθης, χωρίς να έχουν προσδιοριστεί ακόμη τα αντίστοιχα Σχολεία 2 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας και 1 εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας.
Για να δείτε το ΦΕΚ, πατήστε pdf small