Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή ΑΜΘ ιδρύονται Τάξεις Υποδοχής (ΖΕΠ) σε Δημοτικά Σχολεία  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Στο Νομό Ξάνθης ιδρύονται 17 τμήματα υποδοχής, ως εξής:

 

zep-2013-14_0001

zep-2013-14_0002

zep-2013-14_0003

zep-2013-14_0004

zep-2013-14_0005