Στη σημερινή του συνεδρίαση το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης προχώρησε στον ορισμό Υποδιευθυντών για το Ολοήμερο Πρόγραμμα στα πολυθέσια (από 4/θέσια έως 9/θέσια) Δημοτικά Σχολεία της Δ/νσης ΠΕ  Ξάνθης, ως εξής:
 

Α/Α

ΟΡΓΑΝΙ-

ΚΟΤΗΤΑ

ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

8/ΘΕΣΙΟ

1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

ΚΑΛΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2

9/ΘΕΣΙΟ

7ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3

6/ΘΕΣΙΟ

8ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΚΩΝ/ΝIA

4

6/ΘΕΣΙΟ

11ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

ΤΣΑΧΙΔΟΥ ΣΑΡΑΪΔΑ (αναπλ)

5

6/ΘΕΣΙΟ

17ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ

6

7/ΘΕΣΙΟ

18ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

ΓΚΑΛΙΔΟΥΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

7

6/ΘΕΣΙΟ

ΔΗΜ.ΣΧ. ΤΟΞΟΤΩΝ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

8

6/ΘΕΣΙΟ

ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΒΔΗΡΩΝ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

9

6/ΘΕΣΙΟ

ΔΗΜ.ΣΧ. ΠΕΤΕΙΝΟΥ

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10

6/ΘΕΣΙΟ

ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11

6/ΘΕΣΙΟ

ΔΗΜ. ΣΧ. Μ.ΕΥΜΟΙΡΟΥ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

12

6/ΘΕΣΙΟ

ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΡΑΣΜΙΟΥ

ΤΖΙΤΖΙΚΑ ΛΗΤΩ (αναπλ)

13

6/ΘΕΣΙΟ

ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ