Νόμοι

# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) σχετικά με θέματα Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Τετάρτη, 29 Αύγουστος 2018
2 Νόμος 4473/2017 - Επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Τρίτη, 30 Μάιος 2017
3 Νόμος 4354/2015 : Μισθολόγιο 2016 Τετάρτη, 16 Δεκέμβριος 2015
4 Νόμος 4327/2015: Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης Παρασκευή, 15 Μάιος 2015
5 Νόμος 4325/2015 - Πειθαρχικό Δίκαιο Δευτέρα, 11 Μάιος 2015
6 Νόμος 4310 : Κατάργηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (ΥΣΜΕ) και άλλες διατάξεις για τα Μειονοτικά Σχολεία Τετάρτη, 10 Δεκέμβριος 2014
7 Νόμος 4210/2013 (Άδειες δημοσίων υπαλλήλων) Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2013
8 Νόμος 4057/2012 (πειθαρχικό δίκαιο) Σάββατο, 03 Μάρτιος 2012
9 Νόμος 4024/2011 (ενιαίο μισθολόγιο) Πέμπτη, 27 Οκτώβριος 2011
10 Νόμος 3848/2010 Τετάρτη, 19 Μάιος 2010
11 Νόμος 3699/2008 (Ειδική Αγωγή) Πέμπτη, 02 Οκτώβριος 2008
12 Νόμος 3528/2007 (δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας) Παρασκευή, 09 Φεβρουάριος 2007
13 Νόμος 2685/1999 (οδοιπορικά έξοδα) Πέμπτη, 18 Φεβρουάριος 1999
14 Νόμος 1566/1985 Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος 1985
15 Νόμος 682/1977 (ιδιωτική εκπαίδευση) Πέμπτη, 01 Σεπτέμβριος 1977