2012

Φίλτρο Τίτλου      Προβολή #  
# Τίτλος άρθρου Προβολές
1 Ορισμός Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης 741
2 Χορήγηση Μ.Κ. σε εκπαιδευτικούς της ΠΕ Ξάνθης 673
3 Κατανομή των Σχολικών Μονάδων της ΠΕ Ξάνθης σε ομάδες Σχολεων 682
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό τακτικών μελών του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης 593
5 Χορήγηση Μ.Κ. σε εκπαιδευτικούς της ΠΕ Ξάνθης 596
6 Μετακίνηση δασκάλας σε άλλο Δημοτικό Σχολείο 734
7 Τοποθέτηση συναδέλφου Αγγλικής Γλώσσας-Τροποποίηση ωραρίου συναδέλφων Αγγλικής Γλώσσας 577
8 Τοποθέτηση υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης ΠΕ Ξάνθης 553
9 Συγκρότηση Εφορευτικών Επιτροπών για τις εκλογές αιρετών 619
10 Αποδοχή παραίτησης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων 536