2012

Φίλτρο Τίτλου      Προβολή #  
# Τίτλος άρθρου Προβολές
1 Ορισμός Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης 722
2 Χορήγηση Μ.Κ. σε εκπαιδευτικούς της ΠΕ Ξάνθης 662
3 Κατανομή των Σχολικών Μονάδων της ΠΕ Ξάνθης σε ομάδες Σχολεων 670
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό τακτικών μελών του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης 582
5 Χορήγηση Μ.Κ. σε εκπαιδευτικούς της ΠΕ Ξάνθης 582
6 Μετακίνηση δασκάλας σε άλλο Δημοτικό Σχολείο 722
7 Τοποθέτηση συναδέλφου Αγγλικής Γλώσσας-Τροποποίηση ωραρίου συναδέλφων Αγγλικής Γλώσσας 564
8 Τοποθέτηση υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης ΠΕ Ξάνθης 537
9 Συγκρότηση Εφορευτικών Επιτροπών για τις εκλογές αιρετών 604
10 Αποδοχή παραίτησης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων 524