Αναζήτηση Σχολείου
όλα τα σχολεία που ανήκουν στην δικαιοδοσία του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης

Μειονοτικά Σχολεία (-/- )

meinotika

1o Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Διεύθυνση: Ματσίνη 1
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα Σχολείου
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 1

2o Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Διεύθυνση: Τζαβέλλα 6
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα Σχολείου
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 1

3ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 197
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα Σχολείου
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 1

4ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Διεύθυνση: Περικλέους 1
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 1

5ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Διεύθυνση: Τέρμα Βλαχοπούλου
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα Σχολείου
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 1

6o Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Διεύθυνση: Βελισαρίου 14
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα Σχολείου
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 1

7ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 27
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα Σχολείου
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 1

8ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Παπάγου 51 - Χρύσα
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα Σχολείου
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 1

9ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Διεύθυνση: Ηλιουπόλεως 9
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα Σχολείου
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 1

10ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Διεύθυνση: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ & ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα Σχολείου
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 1

11ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Διεύθυνση: Εκτενεπόλ
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 2

12ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Διεύθυνση: Μαραθώνος 9
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα Σχολείου
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 1

13ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Διεύθυνση: Απόλλωνος 2
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα Σχολείου
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 1

14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Διεύθυνση: Κλεμανσώ και Ικονίου γωνία
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα Σχολείου
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 1

15ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Διεύθυνση: Δροσερό
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα Σχολείου
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 5

17ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Διεύθυνση: Ιερολοχιτών 4, Νεάπολη
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα Σχολείου
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 2

18ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Διεύθυνση: Ηλιουπόλεως 9
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 1

20ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Διεύθυνση: Δροσερό
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα Σχολείου
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 5

Αβάτου Δημοτικό Σχολείο

Διεύθυνση: Άβατο
Ταχυδρομικός κώδικας: 67200 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα Σχολείου
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 3

Αβδήρων Δημοτικό Σχολείο

Διεύθυνση: Άβδηρα
Ταχυδρομικός κώδικας: 67061 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 4

Γενισέας Δημοτικό Σχολείο

Διεύθυνση: Γενισέα
Ταχυδρομικός κώδικας: 67064 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 2

Δεκάρχου Δημοτικό Σχολείο

Διεύθυνση: Δέκαρχο
Ταχυδρομικός κώδικας: 67200 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 3

Διομήδειας Δημοτικό Σχολείο

Διεύθυνση: Διομήδεια
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 2

Εξοχής Δημοτικό Σχολείο

Διεύθυνση: Εξοχή
Ταχυδρομικός κώδικας: 67200 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα Σχολείου
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 3

Ερασμίου Δημοτικό Σχολείο

Διεύθυνση: Εράσμιο
Ταχυδρομικός κώδικας: 67200 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα Σχολείου
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 4

Ευλάλου Δημοτικό Σχολείο

Διεύθυνση: Εύλαλο
Ταχυδρομικός κώδικας: 67200 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 3

Σταυρούπολης Δημοτικό Σχολείο

Διεύθυνση: Σταυρούπολη
Ταχυδρομικός κώδικας: 67062 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα Σχολείου
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 7

Κιμμερίων Δημοτικό Σχολείο

Διεύθυνση: Κιμμέρια
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 2

Ευμοίρου Μικρού Δημοτικό Σχολείο

Διεύθυνση: Μ.Εύμοιρο
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα Σχολείου
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 2

Ειδικό 1ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Διεύθυνση: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 1

Νέου Ολβίου Δημοτικό Σχολείο

Διεύθυνση: Ν. Όλβιο
Ταχυδρομικός κώδικας: 67200 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα Σχολείου
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 4

Πετεινού Δημοτικό Σχολείο

Διεύθυνση: Πετεινός
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα Σχολείου
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 2

Πολυσίτου Δημοτικό Σχολείο

Διεύθυνση: Πολύσιτος
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα Σχολείου
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 3

Τοξοτών Δημοτικό Σχολείο

Διεύθυνση: Τοξότες
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα Σχολείου
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 2

Ειδικό 2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Διεύθυνση: Τύμπανο
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολείου: 2

Δημοτικό Σχολείο Τυφλών και Αμβλυώπων

Διεύθυνση: Φελώνη
Ταχυδρομικός κώδικας: 67100 Πόλη: Ξάνθη
Χώρα: Ελλάδα
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>
RSS Feeds